fbpx

INTEGRITETSPOLICY FÖR MORA MOTORCENTERS WEBBPLATSER

Mora Motorcenter i Dalarna AB, org. nr 556719–0045, är återförsäljare av Kiabilar för den svenska marknaden. Mora Motorcenter säljer och servar bilar.

Mora Motorcenter värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur Mora Motorcenter samlar in och använder dina personuppgifter i egenskap av besökare på någon av Mora Motorcenters webbplatser. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har under tillämplig dataskyddslagstiftning och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Mora Motorcenter kan komma samla in och behandla information om dig via cookies/kakor. Vil du läsa om cookies/kakor, hänvisar vi till information hos PTS.

Beskrivning av Mora Motorcenters behandling av dina personuppgifter. När du besöker Mora Motorcenters webbplatser kan komma att lämna information om dig till oss. Vi kommer att behandla de personuppgifter som du ger till oss i följande fall.

När du fyller i ett frågeformulär kommer vi att behandla de personuppgifterna som du ger till oss om namn, adress, e-postadress, telefonnummer och registreringsnummer. Ändamålet med behandlingen är att på din begäran tillhandahålla svar på dina frågor, tex information om Mora Motorcenters produkter och tjänster samt att tillhandahålla dig eventuella tjänster som du efterfrågar. Mora Motorcenter behandlar personuppgifterna med stöd av Mora Motorcenters berättigande intresse av att hantera och besvara dina frågor. *Personuppgifterna kommer att raderas 3 månader efter avslutat ärende.

När du gör en intresseanmälan om provkörning kommer vi behandla de personuppgifter som du ger till oss om namn, adress, e-postadress, telefonnummer, körkortsnummer eller personnummer (valfritt) och uppgifter om önskemål om bilmodell. Ändamålet med behandlingen är för att möjliggöra en provkörning av önskad modell. Mora Motorcenter behandlar personuppgifterna med stöd av Mora Motorcenters berättigande intresse av att hantera och administrera intresseanmälningar för provkörning. * Personuppgifterna kommer att raderas efter 3 månader från det att anmälan mottogs.

När du anmäler dig till Mora Motorcenters månadsbrev kommer vi att behandla de personuppgifter som du ger till oss om namn och e-postadress. Ändamålet med behandlingen är att kunna skicka ut månadsbrev till dig. Mora Motorcenter behandlar personuppgifterna med stöd av ditt samtycke. Personuppgifterna kommer att sparas tills du avregistrerar dig från månadbrevet och alltså återkallar ditt samtycke.

När du kontaktar oss kommer vi att behandla de personuppgifter som du ger till oss om namn, e-postadress och telefonnummer. Ändamålet med behandlingen är att kunna hjälpa dig genom att besvara eventuella frågor samt att ta emot eventuella synpunkter. Mora Motorcenter behandlar personuppgifterna med stöd av Mora Motorcenters berättigade intresse av att hantera och administrera ärenden. *Personuppgifterna kommer att sparas till dess att ärendet har avslutats.

När vi genomför marknadsföringsaktiviteter kommer Mora Motorcenter att behandla de personuppgifter som du har gett till oss i samband med att du har fyllt i ett frågeformulär, gjort en intresseanmälan om provkörning, anmält dig till Mora Motorcenters månadsbrev, beställt en broschyr eller kontaktat Mora Motorcenter för att genomföra marknadsföringsaktiviteter, inbegripet för att kommunicera relevant information om Mora Motorcenters produkter och tjänster samt för att skicka inbjudningar till events och kundenkäter.

För att kunna göra relevanta utskick till dig inom ramen för genomförandet av marknadsföringsaktiviteter utför Mora Motorcenter analyser på dina personuppgifter. Analyserna resulterar inte i någon djupare insikt om din livsstil, dina personliga preferenser etc. utan endast i en segmentering av Mora Motorcenters databas där dina personuppgifter sparas. Resultatet av analyserna används för att t.ex. erbjuda samtliga webbplatsbesökare i en viss ort en viss produkt eller tjänst.

Ändamålet med behandlingen är att marknadsföra Kias produkter och varumärke/genomföra marknadsföringsaktiviteter. Med beaktande av typen av personuppgifter och det begränsade antalet uppgifter som behandlas bedömer vi att vi har ett berättigat intresse av att kunna genomföra analyser och genomföra marknadsföringsaktiviteter för att kunna marknadsföra våra produkter och vårt varumärke. * De personuppgifter som vi behandlar för att kunna genomföra marknadsföringsaktiviteter kommer att raderas efter 3 månader.

Om du inte vill att vi ska analysera dina personuppgifter eller om du inte vill ta emot marknadskommunikation från Mora motorcenter kan du kontakta oss på info@moramotorcenter.se

Cookies och API

Vi använder nödvändiga cookies på hemsidan för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av i våra system. De är vanligtvis bara inställda som svar på åtgärder som du gjort som utgör en begäran om tjänster, till exempel inställning av dina personliga preferenser, inloggning eller fyllning av formulär. Du kan ställa in din webbläsare för att blockera eller varna dig om dessa cookies, men vissa delar av webbplatsen fungerar inte då. Dessa cookies lagrar inte någon personligt identifierbar information. Denna behandling baseras på Mora motorcenters berättigade intresse* av att tillhandahålla en funktionell hemsida.

Vi använder även prestandacookies och funktionella cookies på vår hemsida. Dessa cookies tillåter oss att räkna besök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra prestandan på vår webbplats. De hjälper oss att veta vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökare flyttar runt på webbplatsen. All information som dessa cookies samlar är aggregerade och därför anonyma. Om du inte tillåter dessa cookies vet vi inte när du har besökt vår webbplats. Dessa cookies gör det även möjligt för webbplatsen att tillhandahålla förbättrad funktionalitet och personlig anpassning. De kan fastställas av oss eller av tredjepartsleverantörer vars tjänster vi har lagt till på våra sidor. Om du inte tillåter dessa cookies kanske vissa eller alla av dessa tjänster inte fungerar som de ska. Vi behandlar endast dina personuppgifter genom dessa cookies om du gett ditt samtycke till behandlingen.

Vi använder oss även av cookies för direktriktad marknadsföring. Dessa cookies ställs in på vår webbplats av våra annonseringspartners. De kan användas av dessa företag för att skapa en profil av dina intressen och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. De lagrar inte direkt personlig information, men är baserade på unikt identifierande av din webbläsare och internet-enhet. Om du inte tillåter dessa cookies kommer du att erfara mindre riktade annonser. Vi behandlar endast dina personuppgifter genom dessa cookies om du gett ditt samtycke till behandlingen.

Vi använder oss även av Facebook Conversion API (”CAPI”) på hemsidan. Detta är ett analysverktyg som hjälper oss optimera och analysera vår hemsida och möjliggör direktriktad annonsering. Facebook Conversion API innehåller i sig inga cookies men personuppgifter om dig kan ändå överföras till Meta. Vi behandlar därför endast personuppgifter genom CAPI med stöd av ditt samtycke.

När vi skickar direktmarknadsföring till dig kommer Mora Motorcenter att behandla de personuppgifter som du har gett till oss i samband med att du har fyllt i ett frågeformulär, gjort en intresseanmälan om provkörning, anmält dig till Mora motorcenters månadsbrev, beställt en broschyr eller kontaktat Mora motorcenters säljare för att skicka direktmarknadsföring till dig via e-post och sms, om du har samtyckt till att ta emot direktmarknadsföring. De personuppgifter som vi behandlar för att skicka direktmarknadsföring är e-postadress, namn och telefonnummer. Ändamålet med behandlingen är att marknadsföra vårt varumärke och våra produkter. Mora Motorcenter behandlar personuppgifterna med stöd av ditt samtycke.

Ditt samtycke är frivilligt och kan när som helst återkallas genom att du kontaktar Mora Motorcenter på info@moramotorcenter.se De personuppgifter som vi behandlar för att kunna skicka direktmarknadsföring kommer att lagras så länge som du samtycker till att vi skickar direktmarknadsföring till dig.

Vilka kan vi komma att dela din information med? Dina personuppgifter kommer att delas med IT-leverantörer inom och utom Kia-koncernen som tillhandahåller infrastruktur- och supporttjänster till oss. När du kontaktar Kias kundtjänst och gör en intresseanmälan om provkörning kommer Kia att dela dina personuppgifter med oss på Mora Motorcenter. När vi genomför marknadsföringsaktiviteter och i samband med direktmarknadsföring kommer dina personuppgifter att delas med leverantörer av tjänster relaterade till marknadskommunikation och events. I undantagsfall, om det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller för att skydda Kia och Mora Motorcenter eller tredje part mot brott, kommer Kia och Mora Motorcenter att lämna information till myndigheter, såsom Polismyndigheten och Skatteverket.

Om du har lämnat ditt samtycke så till cookies så delar vi analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster. Vi använder cookies från [Google, Meta, Snapchat, TikTok]. Mora Motorcenter är personuppgiftsansvarig för användningen av dessa cookies på vår hemsida men mottagarna är separat personuppgiftsansvarig för behandlingen som sker genom deras egna cookies. Läs mer om mottagarnas behandling av dina personuppgifter på respektive hemsida. Om du har samtyckt till CAPI skickas även personuppgifter till Meta.

Vi är angelägna om att all delning av personuppgifter sker med beaktande av lämpliga säkerhetsåtgärder. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra det.

Om du vill ha en fullständig lista över våra mottagare så kan du kontakta oss på info@moramotorcenter.se

Var behandlas din information? Vi strävar efter att behandla din information i Sverige och inom EU/EES. I undantagsfall kommer din information att överföras till, och behandlas i, ett land utanför EU/EES av någon av Kias leverantörer eller deras underleverantörer. Kia kommer att vidta alla rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter vid sådana överföringar. Sådana överföringar sker enbart till länder med s.k. adekvat skyddsnivå eller med stöd av särskilda standardavtalsklausuler som har antagits av EU-kommissionen. Om du vill ha en fullständig lista över överföringar av personuppgifter till länder utanför EU/EES och ta del av en kopia av de tillämpliga standardavtalsklausulerna eller av information om huruvida det finns ett beslut om adekvat skyddsnivå kan du kontakta oss på info@moramotorcenter.se

Vilka rättigheter har du? Du har flera rättigheter när vi behandlar personuppgifter om dig. Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges nedan eller om du har frågor som rör vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@moramotorcenter.se Om du är missnöjd med Mora Motorcenter behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Rätt till tillgång och information Du kan begära att få ett besked om huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa, tillsammans med viss närmare information om ändamålen med behandlingen, de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller, de mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, lagringsperioden och förekomsten av rätten att begära rättelse och radering samt att begära begränsning och att invända mot behandling. Du har även rätt till information om rätten att inge klagomål till IMY samt om varifrån personuppgifterna kommer, liksom om förekomsten av automatiserat beslutsfattande tillsammans med viss ytterligare information.

Rätt till rättelse Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.

Rätt att göra invändningar När vi behandlar personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om vi inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen. Du har också rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring, inkluderat profilering. Om du invänder mot sådan behandling ska vi upphöra med behandlingen.

Rätt till begränsning Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot vår behandling av dina personuppgifter, bestridit personuppgifternas korrekthet eller om personuppgiftsbehandlingen är olaglig, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa oss från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk. Du kan även hindra oss från att radera uppgifterna, till exempel om du behöver uppgifterna för att kräva skadestånd. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om vi inte längre behöver personuppgifterna för de ändamål som de samlades in eller behandlas för, du återkallar ditt samtycke, du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för fortsatt behandling, dina personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt eller om vi är skyldiga enligt lag att radera dina personuppgifter.

Dataportabilitet Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit Kia i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal (dataportabilitet).

Rätt att återkalla samtycke Ditt samtycke är frivilligt och kan när som helst återkallas genom att du kontaktar Kia på info@moramotorcenter.se De personuppgifter som vi behandlar för att kunna skicka direktmarknadsföring kommer att lagras så länge som du samtycker till att vi skickar direktmarknadsföring till dig.

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter? Mora Motorcenter är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som Mora Motorcenter utför och vi ansvarar för att våra behandlingar sker i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.